fbpx

Algemene Privacyverklaring

Algemene Privacyverklaring

Deze verklaring gaat over het gebruik van gegevens die u aan YourLifeAcademy verstrekt:

Hieronder kan je lezen welke gegevens YourLifeAcademy  verwerkt, waarom we deze gegevens van je vragen, wat we met die gegevens doen en wat jouw rechten zijn.

YourLifeAcademy

Om onze diensten en producten beschikbaar te kunnen stellen is het voor YourLifeAcademy  noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te verwerken. Wij dragen er zorg voor dat deze gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden beheerd door YourLifeAcademy  gevestigd aan de Oosthamsesteenweg 43, 3581 te Beringen .

YourLifeAcademy  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://yourlifeacademy.be/

Oosthamsesteenweg 43, 3581 te Beringen .

Functionarissen gegevensbescherming van YourLifeAcademy  is Sanaa Naït Chrif.

Zij zijn te bereiken via:

sana@yourlifeacademy.be/ tel. +32484596550

De manier waarop wij uw gegevens verzamelen

YourLifeAcademy  verwerkt je persoons-en bedrijfsgegevens wanneer je:

gebruik maakt van onze diensten;

jouw persoonsgegevens actief aan ons verstrekt in correspondentie, via telefoon of bij een live-ontmoeting;

contact opneemt met YourLifeAcademy  per e-mail, telefoon slaan we je contactgegevens op en bewaren we aantekeningen van je vraag om informatie of je mededeling;

je aanmeldt bij YourLifeAcademy  met een vraag voor een training, workshop of een individueel coach-traject, dan vragen we je om je naam en voornaam, adresgegevens, e-mailadres, bedrijfsgegevens, telefoonnummer in te vullen in het contactformulier of te verstrekken via e-mail.

Welke persoons-en bedrijfsgegevens verwerken we?

persoonlijke gegevens:

naam en voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;

in functie van een meer gerichte keuze voor workshop, training of coaching kan je desgewenst ook de leeftijd van je kinderen toevoegen;

bedrijfsgegevens: indien van toepassing, naam, adres, BTW. Nummer, naam en voornaam van de contactpersoon en functie;

betaalgegevens: bankgegevens bij het verwerken van facturen: naam rekeninghouder en rekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we uw gegevens?

De gegevens die je verstrekt heeft YourLifeAcademy  nodig om de overeenkomst met jou en de diensten die we aanbieden te kunnen uitvoeren en ook vanuit het gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

om jou informatie te verstrekken, verduidelijking en/of antwoord te geven op jouw vragen;

om je een inschrijfformulier toe te sturen voor een presentatie, lezing, training, workshop of coachtraject;

om onze diensten te factureren en je betaling te kunnen afhandelen;

om contact met jou of je organisatie, je bedrijf te onderhouden via e-mail of telefoon indien dit nodig is om de dienstverlening van presentatie, training, workshop of coach-traject optimaal uit te kunnen voeren .

om jou -in het kader van de aangeboden vormingen-te informeren over mogelijks voor jou interessante informatie en/of (andere) mogelijkheden;

om je te informeren over wijzigingen van data, uren, locatie , prijzen;

om je onze diensten en producten aan te bieden en je te informeren ivm. diensten van partners waarmee YourLifeAcademy  soms samenwerkt.

YourLifeAcademy verwerkt jouw persoonlijke gegevens dus op basis van de toestemming die door jou gegeven is, op basis van een overeenkomst die je met YourLifeAcademy hebt gesloten of op grond van een wettelijke plicht, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingsaangifte.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

YourLifeAcademy  bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij het nodig is om deze gegevens beschikbaar te houden ter voldoening aan een wettelijke plicht (bv. belastingsaangifte). Je gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard indien er met jou geen overeenkomst tot stand kwam.

Beveiliging persoonsgegevens

YourLifeAcademy  neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik of onbevoegde toegang tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, laat het dan vooral weten en neem dan contact op met ons op via sana@yourlifeacademy.be

Met wie deelt YourLifeAcademy  uw gegevens?

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en verkopen uw gegevens niet aan derden. YourLifeAcademy  stelt geen persoonsgegevens aan andere partijen ter beschikking. In een aantal gevallen is het noodzakelijk om uw gegevens met derden uit te wisselen.( YourLifeAcademy maakt gebruik van diensten van derden, zoals boekhouders) Alle derden met wie YourLifeAcademy uw gegevens deelt, zijn verplicht om uw privacy te respecteren en zich, net als YourLifeAcademy , aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden.

Communicatie/contact

Soms neemt YourLifeAcademy contact met je op, bijvoorbeeld om je op de hoogte te brengen van een nieuwe dienst. Je kan op ieder moment schriftelijk aangeven dat je niet meer wilt dat YourLifeAcademy nog contact met je opneemt.

Je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YourLifeAcademy . We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw schriftelijk verzoek. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand hebben te sturen naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie. Elk verzoek dat je hebt ivm. het inzien, aanpassen of verwijderen van je gegevens kan je sturen naar sana@yourlifeacademy.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. YourLifeAcademy  wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door de server van deze website in de browser van uw apparaat waarmee u onze website bezoekt, geplaatst wordt. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Deze website gebruikt essentiële cookies, voor een optimaal functioneren van de website.

We gebruiken cookies (zoals Jetpack) zodat we kunnen zien wanneer en welke pagina’s het meest bezocht worden, om jouw gebruikerservaring te verrijken

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Voor het plaatsen van deze cookies wordt tijdens je eerste bezoek aan onze website jouw toestemming gevraagd. De info vind je onderaan de pagina .

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen (via de help-functie) . Hou er rekening mee dat het blokkeren van sommige soorten cookies een invloed kan hebben op je gebruikerservaring bij het surfen op de website,(bv.het niet juist verschijnen van sommige elementen).

Het gebruik van cookies door andere websites, Facebook, YouTube en Google, Google Analytics, … vallen niet onder de privacyverklaring van YourLifeAcademy omdat we geen toegang hebben tot of geen controle hebben over deze cookies.

Wijzigingen Privacyverklaring

YourLifeAcademy behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Het is daarom aan te bevelen deze verklaring regelmatig na te lezen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft; dit kan via de website: www.YourLifeAcademy.be.

De meest actuele versie werd opgemaakt op 15-12-2021 .