Heb je in je relatie het gevoel dat het, ondanks dat je elkaar graag ziet, niet lukt om met elkaar samen te leven of elkaar te begrijpen?

Heb jij of heeft je partner beslist om te scheiden en zoek je een bemiddelaar om het scheidingsproces constructief te laten verlopen?

Ga je als samenwonenden uit elkaar en zoek je ondersteuning om afspraken en regelingen over de kinderen te maken?

Ik kan je als bemiddelaar hierbij helpen.

Vrijwillig en vreedzaam

Bemiddeling is een van de oudste en meeste natuurlijke manier om conflicten op te lossen. Bemiddelen gebeurt op een vreedzame, snelle, eenvoudige en efficiënte manier. Het doel is om tot een akkoord te komen dat door alle betrokkenen gedragen en gerespecteerd wordt. Bemiddeling gebeurt altijd op vrijwillige basis.

Via bemiddeling tot een oplossing komen, is goedkoper, sneller en aangenamer dan via een gerechtelijke procedure. Door voor bemiddeling te kiezen, houd je de touwtjes in eigen handen.

Veilige omgeving

Als bemiddelaar begeleid ik alle partijen in het proces zodat ze zelf in staat zijn om tot een oplossing te komen voor het conflict. Ik zorg ervoor dat de communicatie constructief verloopt, dat men naar mekaar luistert en begrip voor mekaar toont. Dit alles gebeurt in een veilige omgeving op een rustige en vertrouwelijke manier. Bovendien zorg ik ervoor dat de oplossing ook in het belang van de kinderen is. Door een punt te zetten achter een relatie kan men een einde maken aan het partnerschap, maar nooit aan het ouderschap.

Relatiebemiddelaar

Als relatiebemiddelaar kijk ik samen met jou en je partner naar:

 • de blokkades in jullie relatie
 • jullie verwachtingen van de relatie
 • jullie bereidheid om (opnieuw) in de relatie te investeren
 • hoe de communicatie tussen jullie verbeterd kan worden

De relaties die we aangaan, lopen niet altijd zoals we willen. Door relatiebemiddeling kunnen jullie de moed vinden om opnieuw in de relatie te investeren of wordt het duidelijk dat de relatie geen toekomst meer heeft. In dit geval kun je verder kiezen voor scheidingsbemiddeling.

Scheidingsbemiddelaar

Het doel van scheidingsbemiddeling is om een scheiding op een constructieve manier te laten verlopen, zonder extra pijn of lijden toe te voegen aan de situatie.

Het maakt niet uit of jij de beslissing hebt genomen om te scheiden, of je partner. Sowieso zullen verdriet, boosheid en/of teleurstelling nu vooraan staan in je leven. Niemand trouwt of gaat samenwonen om uiteindelijk in deze situatie te komen. Hoe confronterend ook, vermoedelijk weet je diep vanbinnen dat jullie met twee verantwoordelijk zijn voor de breuk. Het is jouw wens om alles nu op een fatsoenlijke manier af te handelen, voor jezelf, voor je (ex-)partner en, indien er kinderen zijn, ook voor hen.

Ik weet uit eigen ervaring dat de aankondiging van een scheiding een moeilijke periode inluidt. Het is een periode van twijfels, schuldgevoelens, onzekerheden en angsten, waarin je hoofd soms duizelt van de vragen:

 • Wat met de kinderen? Hoe blijven we goede ouders?
 • Wat met het huis? Wie blijft erin wonen? Waar gaat de andere wonen?
 • Hoe zit het met alimentatie? Ga ik wel rondkomen? Wat met ons spaargeld? Wat met de afbetalingen?
 • Heb ik recht op bepaalde toeslagen? Heb ik een advocaat nodig?

Deze berg vragen zorgt voor spanning en maakt het vaak moeilijk om alles op een rustige manier met je (ex-)partner te bespreken.

Als bemiddelaar kan ik je helpen. Mijn taak bestaat erin om jullie in dit proces te ondersteunen en samen te zoeken naar antwoorden op alle vragen. De combinatie van mijn vaardigheden als bemiddelaar met die van coach en jurist betekent een grote meerwaarde. Je krijgt de nodige juridische informatie waar nodig en bent verzekerd van de aandacht voor jou als persoon. Als ervaringsdeskundige heb ik bovendien oog voor alle menselijke en emotionele kanten van een scheiding.

Wat doe ik concreet?

 • Ik zorg ervoor dat alle onderwerpen aangehaald worden die in een scheidingsovereenkomst moeten opgenomen worden.
 • Elk van partners krijgt de gelegenheid om uit te spreken wat voor hem/haar belangrijk is.
 • Ik zorg ervoor dat eventuele stoorzenders uit de communicatie gehaald worden.
 • Als er kinderen zijn, ga ik met hen apart in gesprek. Ik hecht veel belang aan de stem van het kind tijdens de bemiddelingsgesprekken.
 • Als neutrale derde neem ik jullie mee door het doolhof van wetten en regels, ondersteund door experten waar nodig.
 • Het is mijn missie om een scheiding zo vlot en pijnloos mogelijk te laten verlopen voor iedereen. Niemand wil een lijdensweg, zeker niet voor de kinderen. Dit vraagt van jullie om oprecht en zonder dubbele agenda in de bemiddeling te stappen. Door duidelijke afspraken te maken, lossen conflicten op.

  Ouderschapsbemiddelaar

  Ouderschapsbemiddeling kan helpen wanneer je al gescheiden bent of een vaste samenwoningsrelatie beëindigt en er afspraken nodig zijn voor de kinderen.

  Wanneer jij of je partner beslist om de relatie te beëindigen, hebben je kinderen daar meestal niets in te zeggen. Zij maken evenwel deel uit van het gezin en dragen mee de gevolgen van het einde van de relatie. Daarom is het belangrijk dat de kinderen aanwezig worden gesteld tijdens de bemiddeling, door apart een gesprek te hebben met de kinderen of door zelf in de plaats van de kinderen te gaan staan. Tijdens de gesprekken zorg ik ervoor dat er ook aan de kinderen wordt gedacht. Kinderen willen maar één ding weten: hoe gaat mijn leven er voortaan uitzien?

  • Naar welke school zal ik gaan?
  • Kan ik mijn vrienden blijven zien?
  • Kan ik mijn hobby’s blijven doen?
  • Bij wie zal ik zijn tijdens de vakanties en de feestdagen?
   Tijdens ouderschapsbemiddeling wordt in overleg een regeling opgesteld of kan een eerdere regeling herbekeken worden. Dit is soms nodig bij een verhuis, verandering van school, bepaalde leeftijd, ziekte,…